Ultrabond Pro X5 Lash Adhesive (5ml)

ProX5 er vår tøffeste, sterkeste og mest fleksible lim. Designet for trygge og erfarne vippeteknikere som forventer mer av limet. ProX5 tørker etter kun 1-2 sekunder.

BRUKSANVISNING

Drypp ønskelig mengde ned i en Micro Cup Dypp en til to tredjedeler av en extensions i limen slim at limen fordeler seg jevnt • Påfør på en naturlig øyevippe • Gi limet ca 5-8 sekunder til å tørke (tid avhenger av forholdene og klimaet i rommet) • Bruk alltid fersk lim på hvert øye for å forsikre at det holder god kvalitet • Påfør Sealer etter behandling for å forbedre hefteevnen til limet • Oppbevares kjølig/kaldt på et tørt sted og unngå direkte sollys • 3 måneders holdbarhet etter åpning • Oppbevares utilgjengelig for barn • Irriterer øyne, luftveier og hud • Ved kontakt med øynene, skyll grundig med rikelig med vann. Kontakt lege dersom symptomer vedvarer • Ikke anbefalt å bruke på teknikker med åpne øyne da den skiller ut en liten mengde damp.

 

#profesjonelt tips - ProX5 er ideell for Russisk Volum-teknikk. Husk å kjøp vår Adhesive Remover også, en limfjerner som sikrer enkel fjerning av vippe-extensions og lim uten irritasjon og risiko for å miste naturlige vipper.

 

INGREDIENSER

Ethyl-2-Cyanoacrylate Methylmethacrylate • Hexanediol-Co polymer • C177266 (Carbon Black).